ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಪು ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

ನಮ್ಮ ಕರುನಾಡ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇನ್ನು ನೆನಪು ಮಾತ್ರ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 ರಂದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪು ಅವರು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದರು. ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿನೆಮಾಗಳ ಕೆಲಸಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಸಹಾಯ ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದವರಿಗೆ ಅಪ್ಪು ಅವರು ಎಂದೂ ನಿರಾಸೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪು ಅವರನ್ನು ನಾವೇ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಯುವರತ್ನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆವು. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸಂತೋಷ್ ಆನಂದರಾಮ್ ಅವರು […]

Continue Reading

ಜೂನಿಯರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕಣ್ಣೀರು ಬರುತ್ತೆ! ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

ನಮ್ಮ ಕರುನಾಡ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇನ್ನು ನೆನಪು ಮಾತ್ರ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 ರಂದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪು ಅವರು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದರು. ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿನೆಮಾಗಳ ಕೆಲಸಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಸಹಾಯ ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದವರಿಗೆ ಅಪ್ಪು ಅವರು ಎಂದೂ ನಿರಾಸೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆಗಲಿ ೧೧ ದಿನವೇ ಕಳೆದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟುಡಿಯೋ […]

Continue Reading

ಅಪ್ಪು 11 ನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ಹಾಗು ಅವರ ಕುಟುಂಬ! ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

ನಮ್ಮ ಕರುನಾಡ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇನ್ನು ನೆನಪು ಮಾತ್ರ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 ರಂದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪು ಅವರು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದರು. ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿನೆಮಾಗಳ ಕೆಲಸಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಸಹಾಯ ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದವರಿಗೆ ಅಪ್ಪು ಅವರು ಎಂದೂ ನಿರಾಸೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆಗಲಿ ೧೧ ದಿನವೇ ಕಳೆದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟುಡಿಯೋ […]

Continue Reading

ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಜೊತೆ ಅಪ್ಪು ಅವರ ಈ ಅಪರೂಪದ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕಣ್ಣೀರು ಬರುತ್ತೆ!

ನಮ್ಮ ಕರುನಾಡ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇನ್ನು ನೆನಪು ಮಾತ್ರ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 ರಂದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪು ಅವರು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದರು. ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿನೆಮಾಗಳ ಕೆಲಸಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಸಹಾಯ ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದವರಿಗೆ ಅಪ್ಪು ಅವರು ಎಂದೂ ನಿರಾಸೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆಗಲಿ ೧೧ ದಿನವೇ ಕಳೆದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟುಡಿಯೋ […]

Continue Reading

ಜೂನಿಯರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ವುಡ್ ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ! ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಗೊತ್ತಾ, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

ನಮ್ಮ ಕರುನಾಡ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇನ್ನು ನೆನಪು ಮಾತ್ರ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 ರಂದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪು ಅವರು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದರು. ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿನೆಮಾಗಳ ಕೆಲಸಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಸಹಾಯ ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದವರಿಗೆ ಅಪ್ಪು ಅವರು ಎಂದೂ ನಿರಾಸೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆಗಲಿ ೧೧ ದಿನವೇ ಕಳೆದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟುಡಿಯೋ […]

Continue Reading

ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಪ್ಪು ಅವರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬರುತ್ತೆ

ನಮ್ಮ ಕರುನಾಡ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇನ್ನು ನೆನಪು ಮಾತ್ರ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 ರಂದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪು ಅವರು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದರು. ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿನೆಮಾಗಳ ಕೆಲಸಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಸಹಾಯ ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದವರಿಗೆ ಅಪ್ಪು ಅವರು ಎಂದೂ ನಿರಾಸೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆಗಲಿ ೧೧ ದಿನವೇ ಕಳೆದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟುಡಿಯೋ […]

Continue Reading